เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม  อ่าน :   23,018 
ชื่อเจ้าของ :  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม    อีเมล์ :   saensuree.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-970047
เว็ปไซต์  https://plan.snru.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (382 votes cast)

คำอธิบาย :
ออกแบบและสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมขนาดพื้นที่ตากผลิตภัณฑ์ 2 ตารางเมตรโดยใช้แผงเซลล์สุริยะผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนพัดลมกระแสตรงระบายความชื้นในตู้อบ ตู้อบจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าภายนอกทำให้ผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งเร็วกว่าการตากแบบธรรมดา และมีความสะอาดปราศจากฝุ่นละออง แมลงวันไม่ตอม ไม่ต้องเคลื่อนย้ายเมื่อเวลาฝนตก

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [17/2/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 21/2/2554]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.195.196
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates