เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน  อ่าน :   1,635 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.รัชนี เพ็ชร์ช้าง   อีเมล์ :   rPetchang@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-411096 ต่อ 1788
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.uru.ac.th/resouce/index.php
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (165 votes cast)

คำอธิบาย :

ในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถ์ จะครอบคลุมเนื้อหาอยู่ 2ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ปัญหาที่เกิดจากสิ่งขับถ่ายและน้ำเสียจากสัตว์ ขบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ วัตถุดิบสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพ คุณสมบัติของก๊าซชีวภาพ ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดก๊าซ

ส่วนที่ 2 การสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี ขั้นตอนสร้างบ่อหมัก ก่อนนำก๊าซชีวภาพไปใช้งานต้องทำอย่างไร การติดตั้งระบบความปลอดภัย การทดสอบระบบ วิธีการใช้งาน ข้อควรระวังและการบำรุงรักษา ข้อจำกัดการผลิต ข้อห้าม และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.รัชนี เพ็ชร์ช้าง
ศูนยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์: 055-411096 ต่อ 1689


ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายฮาคีมี คีรี [28/10/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.157.152
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates