เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การประดิษฐ์บายศรีอีสานจากซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  อ่าน :   1,200 
ชื่อเจ้าของ :  สุกัญญา จันทนกุล และ วุฒิชัย พรหมมณี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   อีเมล์ :   asird.rmut
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (157 votes cast)

คำอธิบาย :

เป็นการนำเอาซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาประดิษฐ์เป็นบายศรีอีสาน และพับกลีบต่างๆ ประดับตกแต่งด้วยลูกปัดสีเงินและกระดาษสีทอง เป็นการอนุรักษ์รูปแบบงานบายศรีอีสานให้คงอยู่ และลดขยะเหลือใช้ให้กลับมามีคุณค่า นำไปสร้างรายได้ เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนา เพื่อประกอบเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ [24/10/2556]   แก้ไขโดย : ดวงฤทัย แก้วคำ[ 6/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.238.28
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates