เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์โดยใช้ร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์  อ่าน :   4,438 
ชื่อเจ้าของ :  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  0 5446 6666 ต่อ 3711-3714
เว็ปไซต์  http://www.clinictechnology.up.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (170 votes cast)

คำอธิบาย :
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบจะมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จำนวนไม่มากพอและเกิดจากการสูญเสียความร้อน โดยเป็นผลมาจากอิทธิพลของอากาศแวดล้อมและลม ทำให้เกิดการพาความร้อนที่บริเวณด้านบนของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ จึงกระทำโดยการทำให้แผ่นรับรังสีแสงอาทิตย์ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด

ในโครงการนี้มีขนาดของตัวรับรังสีแสงอาทิตย์ 1.5X3 เมตร ขนาดอุโมงค์อบแห้ง 1.5X5 เมตร และทำการติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมเป็นวัสดุขนาด 1X3 เมตร ติดตั้งไว้ด้านข้างทั้ง 2
ด้านของตัวรับรังสีเพื่อทำหน้าที่สะท้อนแสงอาทิตย์ไปยังตัวรับรังสี เพื่อให้ตัวรับรังสีได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์มาก
ที่สุด

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/4/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 11/2/2557]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates