เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การปักเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  อ่าน :   1,342 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คล้ายจ้อย   อีเมล์ :   pujjana.n@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (150 votes cast)

คำอธิบาย :

การประยุกต์เทคนิคการปักเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆขึ้นบนผ้าด้วยเส้นด้ายหรือไหมที่เป็นวัสดุเหลือใช้ จากการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และออกมาเป็นลวดลายต่างๆที่งดงามและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์เดิมๆ ให้ดูมีราคามีความงดงามที่น่าใช้สอย เป็นที่สนใจต่อผู้พบเห็น เพื่อนำมาสู่การเพิ่มรายได้ให้กับบุคคลและชุมชนต่างๆที่สนใจ ส่วนลวดลายที่นำมาปักลงบนผลิตภัณฑ์นั้น อาจจะนำมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือนำเอกลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นลวดลายก็จะสร้างความน่าสนใจให้กับผู้พบเห็นได้อีกแบบหนึ่ง

เรียบเรียง / รวบรวม โดย นางสาวพจนา นาควัชระ


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [24/10/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates