เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า  อ่าน :   1,341 
ชื่อเจ้าของ :  นางกัญญุมา ญาณวิโรจน์   อีเมล์ :   pujjana.n@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (160 votes cast)

คำอธิบาย :
การผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าเบื้องต้นนั้น เป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถผลิตกระเป๋าไว้ใช้ได้เอง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหาและยังสามารถผลิตกระเป๋าออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดอีกด้วย เป็นการได้ทั้งฝึกประสบการณ์ความชำนาญและเพิ่มรายได้ให้กับบุคลคลและชุมชน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้า ส่งเสริมให้สังคมร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหันมาใช้กระเป๋าผ้า ที่ถูกออกแบบตามแฟชั่น ตามสมัยนิยม สามารถถือใช้ได้เหมาะสมทุกเพศทุกวัย นอกจากสวยงามแล้วยังสามารถใช้ประโยนช์ได้อีกด้วย ที่สำคัญ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่บุคคลและชุนได้

เรียบเรียง / รวบรวมโดย : นางสาวพจนา นาควัชระ


ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [24/10/2556]   แก้ไขโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์[ 24/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates