เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา  อ่าน :   1,573 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี   อีเมล์ :   pujjana.n@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (160 votes cast)

คำอธิบาย :

เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า ผักตบชวา เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมทางแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากมีปริมาณมากและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในการนี้มีผู้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของผักตบชวาโดยการนำมาผ่านกรรมวิธีต่างๆ และนำมาทอเป็นผืนผ้า เพื่อใช้ประกอบเป็นชิ้นงานต่างๆให้เกิดมูลค่าและเป็นการกำจัดผักตบชวาได้โดยไม่สูญเปล่าอีกด้วย และยังสามรถเพิ่มรายได้จากสิ่งเดิมๆที่ไม่มีค่า ทำให้มีมูลค่าขึ้นมาได้ ทั้งนี้ กระดาษผักตบชวาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ โซฟา โคมไฟ ฉากกั้นห้อง ฯลฯ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดรายได้จากสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญที่ยังเป็นการได้ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมลดปัญหาการเน่าเสียของผักตบชวาต่อแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย

เรียบเรียง / รวบรวมโดย : นางสาวพจนา นาควัชระ
 


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [24/10/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates