เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบแบบบรรจุภัณฑ์   อ่าน :   1,343 
ชื่อเจ้าของ :  นายทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ นายวิโรจน์ ยิ้มขลิบ    อีเมล์ :   pujjana.n@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 026653555 ต่อ 3024
เว็ปไซต์  http://clinictech.itfd.rmutp.ac.th/
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้านั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากอีกอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงามแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าอีกด้วยละที่มากไปกว่านั้น ก็คือ อาจจะนำสินค้าเข้าสู่มาตรฐานโอทอปได้อีกทางหนึ่งด้วย ประโยชน์ขอการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับตัวผลิตภัณฑ์นั้นมีหลายทางดังกล่าวต่อไปนี้
1. ช่วยในการรักษาสภาพผลิตภัณฑ์ไม่ให้แปรรูปหรือเสื่อมสลายก่อนถึงมือผู้บริโภค
2. เพิ่มความน่าสนใจและการดึงดูดให้กับผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้ามากขึ้น
3. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
4. สามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าได้
5. เป็นการสร้างตราสินค้าให้กับชุมชนและเป็นสัญลักษณ์ที่จดจำแก่ผู้บริโภค
6. สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทำให้ผู้บริโภคได้รู้ถึงภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน


เรียบเรียง / รวบรวมโดย : นางสาวพจนา นาควัชระ

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์ [24/10/2556]   แก้ไขโดย : วิภาวดี ชัยสุรสีห์[ 24/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates