เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การฟอกกาวไหม  อ่าน :   1,052 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.สุจิตรา สราวิช    อีเมล์ :   sujittra33
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 086-458-4368
เว็ปไซต์  http://www.ksc.rmuti.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (149 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ในการอบรมให้กับสมาชิกในหมู่บ้านแม่ข่าย วท. "หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา" บ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ท่านจะได้รู้เกี่ยวกับ
1. การฟอกกำจัดกาวและฟอกกาวเส้นไหม
2. การเตรียมเส้นไหม
3. ข้อควรระวังในการฟอกไหม

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : สุจิตรา สราวิช [22/10/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 22/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.140.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates