เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  อ่าน :   961 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์นิทัศน์ นิลฉวี   อีเมล์ :   nitat_nin@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (144 votes cast)

คำอธิบาย :
ปัจจุบันโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ผู้คนส่วนมากมีไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนที่มีคนใช้จำนวนมากคือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดทำให้ผู้ที่มีความรู้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชันมาใช้งานในระบบปฏิบัติการได้
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคลินิคเทคโนโลยี มีความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดเรื่อง “การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” เพื่อถ่ายทอดความรู้การพัฒนาแอพพลิเคชัน ให้ผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานหรือเชิงพาณิชย์ได้

เพิ่มโดย : นายคฑาวุธ สว่างดี [16/10/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates