เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โรคแมลงศัตรูข้าว การป้องกันและกำจัด เพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์  อ่าน :   1,057 
ชื่อเจ้าของ :  อ.วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์   อีเมล์ :   lala_yupin
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-411096 ต่อ 1788
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.uru.ac.th/resouce/index.php
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (141 votes cast)

คำอธิบาย :

องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโรค แมลง การป้องกันและกำจัดศัตรุของการปลูกข้าวในระบบเกษตรกินทรีย์ ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์บ้านกองโค ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เป็นข้าวที่ได้จากวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ทุกชนิด ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ที่โดดเดน่ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย ที่มีการจัดการระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

ท่านสามารถเปิดอ่านข้อมูลได้ตามๆฟล์ที่แนบ หรือ

ท่านสามารถอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ ....


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [15/10/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.140.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates