เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าด้วยการเติมสมุนไพรไทย  อ่าน :   1,294 
ชื่อเจ้าของ :  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 074-693971
เว็ปไซต์  http://www.ubi.tsu.ac.th/clinic
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :

ปลาดุกร้าเป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดในภาคใต้ การผลิตปลาดุกร้ามีแหล่งที่สำคัญได้แก่ กลุ่มเกษตรกรในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มเกษตรกรรอบๆ ทะเลสาบสงขลาในบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปลาดุกร้าในรูปอินทรีย์คือการพยายามยังยั้งหรือชะลอกระบวนการออกซิเดชันของกรดไขมันในผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดกลืนหืนและไม่พึงประสงค์ของผู้บริโภคโดยการใช้สมุนไพรเติมลงไปในช่วงที่มีการแปรรูป สาร polyphenolics ในสมุนไพรอาจมีผลยังการเน่าเสียในผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าได้ ช่วยปรับปรุงกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าได้ด้วย


สถานที่ติดต่อ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต. บ้านพร้าว อ. ป่า
พะยอม จ.พัทลุง 93110


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/10/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates