เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม  อ่าน :   769 
ชื่อเจ้าของ :  นายกุลชาติ จุลเพ็ญ   อีเมล์ :   kunlachart
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2549-4684
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutt.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (111 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม
การออกแบบและพัฒนาเครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับปั๊มขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสมได้มีการนำเอากระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง หรือกระบวนการผลิตด้วยแม่พิมพ์แบบผสม (Compound Die) คือกระบวนการตัดและปั๊มขึ้นรูปฆ้องเล็กในขั้นตอนเดียว อีกทั้งได้พัฒนาเครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกที่ควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของฆ้อง และสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์ระฆังเล็ก กระดิ่ง พระเหรียญ เหรียญที่ระลึก งานปั๊มนูน หรือตีตราผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างแม่พิมพ์เดี่ยวในการขึ้นรูปงานแต่ละประเภทตามที่กล่าว มาใช้งานกับเครื่องนี้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์การใช้งานเครื่องปั๊มชนิดนี้ให้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการใช้งานประเภทอื่นได้อีกด้วย เช่น เครื่องบีบกดอัดกล่องกระดาษ เครื่องอัดแท่งถ่านจากขี้เลื่อยหรือเศษไม้ เครื่องอัดแผ่นกระดาษจากเศษวัสดุเหลือใช้ เครื่องกดอัดกระป๋องน้ำอัดลมเพื่อลดขนาดขยะ หรือใช้สำหรับการกดดัด ตัด เจาะ วัสดุประเภทโลหะได้ โดยการสร้างแม่พิมพ์หรือแท่นรอง หรือแม่แบบงานแต่ละประเภท มาใช้งานกับเครื่องนี้ที่ได้ออกแบบการจับยึดรองรับไว้ด้วย


พัฒนาโดย : นายกุลชาติ จุลเพ็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3444 โทรสาร : 0-2549-3442
E-mail : kunlachart@mail.rmutt.ac.th

พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ประจำปีงบประมาณ 2555


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ [10/10/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 10/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates