เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง (Mixing Machine for Beauty Product and Liquid Detergents)  อ่าน :   1,048 
ชื่อเจ้าของ :  นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย   อีเมล์ :   boontisit@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672
เว็ปไซต์  http://www.nan.rmutl.ac.th/clinictech/clini.htm
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (135 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้าง
(Mixing Machine for Beauty Product and Liquid Detergents)
เครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและชำระล้างเป็นเครื่องจักรกลที่มีคุณลักษณะการทำงานผสมผสานกันระหว่างกลไกทางกลและระบบไฟฟ้าควบคุม จึงประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ต้องทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการผสมวัตถุดิบซึ่งเป็นของเหลวต่างชนิดกันให้รวมตัวกันอย่างสมบูรณ์เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของผลิตภัณฑ์น้ำยาชำระล้างชนิดต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์น้ำยาชำระล้าง


พัฒนาโดย : นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-711601 โทรสาร : 054-711601
e-mail : boontisit@hotmail.com

พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ประจำปีงบประมาณ 2555


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ [10/10/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.140.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates