เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรม  อ่าน :   1,046 
ชื่อเจ้าของ :  นายกระวี ตรีอำนรรค   อีเมล์ :   krawee@mai
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2549-4684
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutt.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (151 votes cast)

คำอธิบาย :

เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรม
ผักตบชวาตากแห้งได้ถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในงานหัตถกรรมหลายประเภท ขั้นตอนการจักสานที่สำคัญคือการรีดและฉีกเส้นผักตบชวาแห้งออกเป็นแถบที่มีขนาดและความหนาเท่าๆกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและความสวยงามของการจักสานมากที่สุด เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรมจะช่วยในกระบวนการเตรียมวัสดุจักสานให้แก่กลุ่มหัตถกรรมชุมชน อันเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งเรื่องคุณภาพ ความคงทนของผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิตได้อีกทางหนึ่ง


พัฒนาโดย : นายกระวี ตรีอำนรรค
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02 549 3579 โทรสาร : 02 549 3581
E-mail : krawee@mail.rmutt.ac.th

พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ประจำปีงบประมาณ 2555


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ [10/10/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.ขวัญรัตน์ เป่ารัมย์[ 30/8/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates