เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอบแห้งและห้องเย็นสำหรับสมุนไพรไทย   อ่าน :   2,939 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (145 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องอบแห้งและห้องเย็นสำหรับสมุนไพรไทยเป็นชนิดปั๊มความร้อน สามารถอบแห้งสมุนไพรครั้งละ 100 กิโลกรัมสด (ประมาณ 20 กิโลกรัมแห้ง) โดยความชื้นเริ่มต้น 650-750 % db. และอบแห้งจนเหลือ ความชื้นสุดท้าย 15% db. ส่วนห้องเย็นสามารถทำการเก็บวัสดุเกษตร ได้ 200 กิโลกรัมสด สามารถรักษาอุณหภูมิห้องเย็นได้ ในช่วง 5 - 15 องศาเซลเซียส ซึ่งเครื่องอบแห้งนี้เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
พัฒนาโดย : ผศ.ดร.วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053 – 944146 ต่อ 912 โทรสาร : 053 – 944145

พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
ประจำปีงบประมาณ 2550เพิ่มโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ [7/10/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates