เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โรงเรือนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับหมู  อ่าน :   1,311 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (171 votes cast)

คำอธิบาย :

การเลี้ยงสุกรเป็นเกษตรกรรมที่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้มีการพัฒนาจากการเลี้ยงในภาคครัวเรือนเป็นการเลี้ยงในภาคอุตสาหกรรม และการเลี้ยงสุกรในภาคอุตสาหกรรมนั้น มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงที่ทันสมัยและเน้นคุณภาพ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องวางแผนการจัดการด้านการเลี้ยงสุกรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการควบคุมด้านต้นทุน ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน อีกทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรต้องการการขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสัตว์ รวมไปถึงโรงเรือนในการเลี้ยงสุกร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสุกร ทำให้ปริมาณผลผลิตมีโอกาสเติบโตได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่เพิ่มขึ้น


พัฒนาโดย : รศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 0-2470-8695-9 ต่อ 11 โทรสาร 0-2427-9062
ร่วมกับ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
เลขที่ 62 ซอยบางนา-ตราด 25 ถ.บางนาตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2744-3020-9

พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ประจำปีงบประมาณ 2555
เพิ่มโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ [7/10/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.225.157
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates