เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    จักรยานสูบน้ำแบบ ศทม.  อ่าน :   17,576 
ชื่อเจ้าของ :  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม   อีเมล์ :   saensuree.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-970030
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (100 votes cast)

คำอธิบาย :
ออกแบบและผลิตจักรยาน เพื่อใช้สำหรับหมุนเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มชักทดแทนการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ให้มีความสามารถในการสูบน้ำมากขึ้น ด้วยการวางเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มชักไว้ด้านหน้า และใช้พลูเลย์ ขนาด 20 นิ้ว แทนล้อจักรยาน ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นการออกกำลังกาย ใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนและเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [17/2/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 21/2/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates