เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยและฮอร์โมนพืชในตัวอย่างน้ำหมักชีวภาพ  อ่าน :   1,112 
ชื่อเจ้าของ :  อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง และอ.ดร.ชูชาติ สันทรัพย์   อีเมล์ :   clinictech
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (161 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :
กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย นักศึกษา นักวิชาการจากบริษัทเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยและตรวจปริมาณฮอร์โมนพืชในระดับสากลแก่นักศึกษา นักวิจัย ที่เข้าร่วมประชุม
2) เพื่อเพิ่มเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ฮอร์โมนพืชในประเทศไทย

หัวข้ออบรม
1) ฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านชนิดของฮอร์โมนพืชที่เกี่ยวข้องในน้ำหมักชีวภาพ
2) ฝึกอบรมในการใช้เครื่อง HPLC ในการตรวจวัดปริมาณฮอร์โมนพืช

สถานที่อบรม
1) ห้องปฏิบัติเคมีวิเคราะห์ 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
2) ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาการอบรม 4 วัน / 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าอบรม 12 คน

สิ่งที่จะต้องเตรียมมาเอง -

ค่าใช้จ่ายต่อคน 3,000 บาท

เพิ่มโดย : Clinictech CMU [30/9/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.200.175.255
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates