เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กระบวนการผลิตแผ่นชิ้นอัดจากทางใบปาล์มน้ำมัน  อ่าน :   1,280 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ นายวรธรรม อุ่นจิตติชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาน คันธโชติ   อีเมล์ :   wuclinicet
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (90 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นเทคโนโลยีที่นำทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ มาทำการผลิตเป็นแผ่นชิ้นอัด แผ่นวัสดุทดแทนไม้ เพื่อนำมาใช้ทำวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเรือนต่างๆ ทดแทนไม้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยพืชเศรษฐกิจให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างบูรณาการแล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตระดับครัวเรือนเพื่อใช้ในงานเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรมด้วย

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [30/9/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.227.235.183
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates