เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    รถเข็นผู้พิการควบคุมด้วยแอบพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  อ่าน :   1,052 
ชื่อเจ้าของ :  นายวีระยุทธ ซุ่นเซ่งและคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์   อีเมล์ :   chaiyatana
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (92 votes cast)

คำอธิบาย :
รถเข็นผู้พิการควบคุมด้วยแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์โดยทำงานศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
ระหว่างอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่และแท็บเล็ตที่ใช้ระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์กับบอร์ด IOIO-Q เพื่อทำการควบคุมรถเข็น
คนพิการแบบไร้สายทำการเชื่อมต่อบอร์ดกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
เคลื่อนที่และแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้
บลูทูธเพื่อสะดวกในการใช้งาน

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [30/9/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.228.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates