เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องล้างตู้แอร์โดยไม่ต้องถอดตู้  อ่าน :   887 
ชื่อเจ้าของ :  นายวราชัย แสงดีและคณะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์   อีเมล์ :   chaiyatana
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (80 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องใช้น้ำเปล่าในการล้างทำให้ไม่เหลือสารตกค้างซึ่งอาจทำให้ เกิดการกัดกร่อนไม่ต้องถอดชุดคอนโซลรถซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียหาย
ปัจจุบันใช้ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และหากมีหน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ ชุมชนที่สนใจกระบวนการออกแบบ การผลิต หรือนำไปใช้ประโยชน์ ติดต่อได้ที่
หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [30/9/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 1/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.228.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates