เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชน  อ่าน :   3,789 
ชื่อเจ้าของ :  สสนก.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (100 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นคู่มือสำหรับใช้ในการเรียนรู้การใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ระดับชุมชนรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
สสนก. โทร 026427132 โทรสาร 026427133

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [18/9/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates