เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เรือนอบพืชผลทางการเกษตร  อ่าน :   2,374 
ชื่อเจ้าของ :  ศูนย์บริหารการจัดการเทคโนโลยี สวทช.   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (200 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

เรือนอบพืชผลทางการเกษตร เป็นเรือนอบที่คิดค้นขึ้นมาให้สามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมาสร้าง เพื่อให้เกษตรกรได้มีโรงเรือนไว้สำหรับการป้งกันฝุ่นละออง เชื้อรา และสามารถลดระยะเวลาในการจากวิธีการเดิมลงได้ประมาณ 40%

โครงสร้างทั้หมดของเรือนอบทำจ่กเห,้กทาสีดำ มีหน้าจั่วอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ หลังคาและตัวเรือนตลุมด้วยพลาสติกใสโดยรอบ มีสังกะสีทำสีดำกันอยู่รอบ ๆ สูงประมาณ 70 ซม. ขนาดตัวเรือนประมาณ 3*6*2.5 เมตร หลังคามีพลาสติก 2 ชั้น ชั้นนอกหุ้มไปตามขนาดของหลังคา มีไว้เพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นไม่ให้เข้าไปในเรือนอบ ชั้นที่ 2 อยู่ต่ำกว่าชั้นแรกประมาณ 12 ซม. ไว้สำหรับไล่ความชื้นให้ไหลออกไปตามช่องพลาสติก

เหมาะสำหรับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการตากแห้งผลิตภัณฑ์ เช่น งา พริก กล้วย เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [17/9/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates