เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย  อ่าน :   4,467 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวดรุณี แวยามา   อีเมล์ :   dengte@hot
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 27 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 0733336810
เว็ปไซต์  http://www.technictani.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (190 votes cast)

คำอธิบาย :

กลุ่มกัทลีเป็นกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในหมู่บ้านบาราโหม ผลิตสินค้าเป็นงานฝีมือประเภทศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีทั้งที่เป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย แต่สมาชิกกลุ่มกัทลีร่วมต่อสู้มาด้วยกันพิสูจน์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้เห็นว่าท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราสมาชิกกลุ่มก็ทำงานร่วมกันได้ ปัจจุบันสมาชิกยังคงผลิตสินค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยตลาดรองรับส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ที่จริงแล้วกาบกล้วยเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างมากมายในท้องถิ่น และสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด แต่ด้วยกลุ่มมีทุนไม่เพียงพอ ทำให้ประสบปัญหาด้านการผลิต ทำให้กลุ่มไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการของท้องตลาด โดยมีคุณดรุณี แวยามา เป็นประธานกลุ่มหมู่บ้านศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบอาชีพของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกที่ต้องการใช้เวลาว่างในการใช้ประโยชน์ ความสามัคคีภายในชุมชนที่จะนำสมาชิกในกลุ่มรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะอยู่ท้ามกลางความไม่สบงในพื้นตามสภาพปัจจุบันที่ก็ตาม

ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาวดรุณี แวยามา
สถานที่ติดต่อ : 10/1 หมู่ที่2 ตำบลบาราโหม อำเภอบาราโหม จังหวัดปัตตานี
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ :วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
โทรศัพท์ : 080-7060707 โทรสาร : 073-331853

 


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [26/7/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.140.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates