เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าว  อ่าน :   7,100 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์จักรนรินทร์ ฉัตรทอง และคณณาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   อีเมล์ :   jaknarin.c
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (192 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องแยกขุย และเส้นใยเปลือกมะพร้าวสามารถย่อยเปลือกมะพร้าวโดยแยกขุย และเส้นใยได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้หลักการฟันตีอิสระ ทางออกของเส้นใยออกแบบเป็นช่องลำเลียงมีทั้งหมด 3 ห้อง ส่วนใบพัดทำ
หน้าที่สร้างลมเพื่อดูดเส้นใยออก ใช้มอเตอร์ 3 เฟส 3 แรงม้า ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที เป็นเครื่องต้น
กำลังกาบมะพร้าวที่ใช้ในการย่อยจะต้องเป็นกาบของมะพร้าวที่ได้จากผลสุกและผลมะพร้าวสด เปลือก
มะพร้าว 1 ลูก ควรจะแบ่งออกประมาณ 8 ส่วน แต่ถ้าเปลือกมะพร้าวหนามากควรจะแบ่งเป็น 10 ส่วน
สามารถแยกเป็นขุยลักษณะเป็นผงละเอียด และแยกเป็นเส้นใยลักษณะเป็นเส้นตรงยาว ความยาวอยู่ที่
ประมาณ 2-10 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับความหนาของสามารถเพิ่มผลผลิตในกระบวนการย่อยเปลือกมะพร้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกมะพร้าวได้และสามารถประยุกต์ใช้สำหรับการย่อยข้าว และทะลายปาล์มได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
-------------------------------------------
เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าว
อาจารย์จักรนรินทร์ ฉัตรทอง
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
jaknarin.c@hotmail.com
080-5404848

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [1/4/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.140.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates