เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องบรรจุและอัดดินเอนกประสงค์  อ่าน :   3,706 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์จักรนรินทร์ ฉัตรทองและคณะ   อีเมล์ :   jaknarin.c
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (186 votes cast)

คำอธิบาย :
ปัญหาเกี่ยวกับการบรรจุดินใส่ถุงของเกษตรกร เกษตรกรได้ใช้วิธีการบรรจุด้วยมือ โดยการบรรจุแต่ละ
ครั้ง ต้องใช้ช้อนปลูกบรรจุใส่ดินถุง ซึ่งทำให้เสียเวลาในการเพาะพันธุ์ต้นกล้าแต่ละครั้ง และบางครั้งยังทำให้
คนงานเบื่อหน่ายกับการบรรจุดินใส่ถุงแต่ละครั้งอีกด้วย เมื่อได้ทราบถึงสาเหตุแล้ว จึงมีแนวคิดที่จะสร้าง
เครื่องทุ่นแรงเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร โดยเครื่องนี้เป็นเครื่องบรรจุและอัดดินอเนกประสงค์
สามารถบรรจุดินได้โดยไม่ต้องใช้ช้อนปลูกในการตักดิน และสามารถอัดดินที่อยู่ในถุงให้แน่นได้อีกด้วย ซึ่งใช้
คนงานเพียงแค่ 1-2 คนก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เครื่องบรรจุและอัดดินอเนกประสงค์นี้ยังสามารถที่จะ
นำไปประยุกต์ใช้กับการเพาะพันธุ์ต้นกล้าชนิดอื่นได้ เช่น การเพาะเห็ด การเพาะต้นกล้าปาล์ม และไม้ดอกไม้
ประดับ ซึ่งง่ายต่อการบรรจุใส่ถุงเพาะชำ จนสามารถสรุปได้ว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงได้จริงๆ

---------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าว
อาจารย์จักรนรินทร์ ฉัตรทอง
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
jaknarin.c@hotmail.com
080-5404848

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [1/4/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 19/7/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates