เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง  อ่าน :   4,590 
ชื่อเจ้าของ :  นายประพันธ์ ศิริพลับพลา   อีเมล์ :   PRAPAN@DOM
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (165 votes cast)

คำอธิบาย :
ผสมวัตถุดิบส่วนผสมอาหารสูตรโปรตีน 35 % ในภาชนะ จากนั้นนำส่วนผสมเทลงในกะบะ
ป้อนวัตถุดิบของเครื่อง วัตถุดิบส่วนผสมอาหารปลาจะตกสู่กระบอกเกลียวลำเลียง และจะถูกใบ
เกลียวลำเลียง ซึ่งอยู่ภายในกระบอกเกลียวลำเลียง นำพาวัตถุดิบส่วนผสมอาหารปลาเข้าสู่กระบอกรีด
ภายในกระบอกรีดจะมีชุดลูกรีดทำการรีดวัตถุดิบ ส่วนผสมอาหารปลาผ่านออกตามรูต่าง ๆ ที่เจาะไว้
โดยรอบกระบอกรีด จากนั้นเม็ดอาหารปลาที่รีดผ่านรูเจาะแล้วจะถูกตัดท่อน โดยชุดตัดท่อนตกสู่
กระบะรองรับเม็ดอาหารสัตว์ จากนั้นจึงตกสู่ตะแกรงลำเลียงของระบบอบแห้ง เม็ดอาหารปลาจะค่อย
ๆ ถูกลำเลียงอยู่ภายในห้องอบแห้งนานประมาณ 3 นาที ที่อุณหภูมิอบแห้งระหว่าง 120 – 130 องศา
เซลเซียส เม็ดอาหารที่แห้งแล้วจะออกจากตะแกรงลำเลียงฝั่งตรงข้าม ตกสู่ภาชนะรองรับ สำหรับ
ระบบใบเกลียวลำเลียงและชุดลูกรีดใช้แกนเพลาส่งกำลังร่วมกันโดยรับกำลังขับมาจากมอเตอร์ 2.2
kW 1450 rpm ทดรอบผ่านชุดเกียร์ทดรอบและชุดเฟืองโซ่ โซ่ ส่วนระบบตัดท่อนเม็ดอาหารสัตว์ ใช้
กำลังขับจากมอเตอร์กระแสตรง สำหรับตะแกรงลำเลียง ซึ่งเคลื่อนที่ภายในห้องอบแห้งเคลื่อนรอบชุด
ลูกกลิ้งหัวท้าย ซึ่งรับกำลังขับมาจากมอเตอร์ 0.187 kW 1450 rpm ทดรอบผ่านชุดเกียร์ทดรอบและชุด
พูลเลย์ สายพาน
ลักษณะเด่นของเครื่อง
สามารถอัดเม็ดอาหารสัตว์ได้ 53 กิโลกรัมวัตถุดิบ/ชั่วโมง ส่วนระบบอบแห้ง สามารถอบได้
34 กิโลกรัมเม็ดอาหารแห้ง/ ชั่วโมง ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 4 เดือน ค่าไฟฟ้าในการเดินเครื่อง 14,196
บาทต่อปี สามารถนำเครื่องต้นแบบไปผลิตอาหารหมูได้


ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [18/2/2556]   แก้ไขโดย : [ 18/2/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates