เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  อ่าน :   4,713 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน   อีเมล์ :   b_ieeng@ho
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-317100
เว็ปไซต์  http://ctech.rmutsv.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :
วิธีการผลิตปุ๋ยอิทรีย์อัดเม็ดแบบเดิมหรือที่ผลิตกันตามท้องตลาด เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ กับเครื่อง
อัดเม็ดอยู่แยกกัน จึงทำให้ขั้นตอนในการผลิตเพิ่มขึ้น ต้องใช้คนช่วยในการผสมและอัดเม็ด ทำให้เสียเวลาใน
การรอลำเลียงวัตถุดิบอีกทั้งต้องรอกระบวนการตากแดดอีกประมาณ 2-3 วัน จึงทำให้เสียเวลาในการผลิต
ดังนั้นจึงได้ออกแบบเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดให้เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องอัดเม็ด และระบบอบเม็ดปุ๋ย ให้อยู่ใน
สายการผลิตเดียวกัน เพื่อที่จะลดเวลาและขั้นตอนในการผลิตปุ๋ยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ [11/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates