เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การประเมินจุลินทรีย์โปรตีนในสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยใช้สารอนุพันธ์พิวรีนในปัสสาวะ  อ่าน :   1,762 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.โอภาส พิมพา   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055968721
เว็ปไซต์  
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (155 votes cast)

คำอธิบาย :

โปรตีนที่สัตว์เคี้ยวเอื้องได้รับ มาจาก 3 แหล่งด้วยกัน คือได้จากส่วนเซลผนังระบบทางเดินอาหารที่ตายหลุด ซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อย จากโปรตีนในอาหารที่ไหลผ่านกระเพาะหมัก และจากจุลินทรีย์โปรตีน ดังนั้นจุลินทรีย์โปรตีนจึงถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนหลักที่มีผลต่อสภาพการเจริญเติบโตของโค โดยเฉพาะโคเนื้อที่เน้นการให้อาหารหยาบเป็นหลักเพื่อลดต้นทุนการผลิต การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์โปรตีนที่ได้จากรูเมนจึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาการให้อาหาร
การประเมินปริมาณธาตุไนโตรเจนจากจุลินทรีย์ในรูเมนโดยใช้สารอนุพันธ์เพียวรีนในปัสสาวะถือว่าเป็นวิธีการที่กำลังมีการเผยแพร่ให้นำมาใช้ เพราะไม่ต้องทำการผ่าตัดสัตว์หรือทำการสุ่มเอาของเหลวจากส่วนกระเพาะและลำใส้เล็กมาวิเคราะห์ เพียงแค่นำปัสสาวะมาวิเคราะห์เพื่อทำการประเมินหาสารเพียวรีนที่ถูกดูดซึมก็เพียงพอ
ในงานศึกษา โดยการเก็บปัสสาวะทั้งหมดซึ่งเป็นวิธีการที่ยุ่งยากต่อการนำมาใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงในแปลงหญ้าหรือสัตว์ที่ปล่อยเลี้ยง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทั้งในแกะและโคนั้นพบว่าอัตราส่วนของสารอนุพันธ์เพียวรีนต่อสารครีเอตินีนต่อน้ำหนักตัว ซึ่งเรียกว่า PDC index มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณสารอนุพันธ์เพียวรีนที่ขับออกมาในแต่ละวันดังนั้นการใช้ PDC index จากส่วนของปัสสาวะที่สุ่มมาแบบ spot sampling ก็สามารถนำมาใช้ประเมินถึงปริมาณของจุลินทรีย์โปรตีนได้เช่นกัน


 


เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates