เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โครงการพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิงเหลวได้ทุกชนิด  อ่าน :   1,583 
ชื่อเจ้าของ :  บริษัท โกลเบทช์ เอ็นจิเนีบริ่ง จำกัด, สถาบันไทย – เยอรมัน   อีเมล์ :   sungkom.k@
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (175 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอเนกประสงค์ที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้เชื้อเพลิงเหลวได้ทุกชนิดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์ gas turbine ที่มีความสามารถใช้กับเชื้อเพลิงได้หลากหลาย เช่น เบนซิน, ดีเซล, เอทานอล, น้ำมันก๊าซ เป็นต้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กอเนกประสงค์ สร้างจากเหล็ก profile ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน และมีน้ำหนักเบา จึงสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก และมีจำหน่ายโดยทั่วไป

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates