เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ชุดเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น Gasification  อ่าน :   5,590 
ชื่อเจ้าของ :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (169 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นเครื่องอัดแท่งชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขนาดกำลังการผลิตสูงสุดถึง 150-180 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เป็นเครื่องจักรที่จำเป็นสำหรับการผลิตชีวมวลตั้งต้นสำหรับเตาระบบแก๊สซิฟิเคชั่น โดยวัตถุดิบต้องผ่านการย่อยให้มีขนาดเล็กก่อนนำเข้าสู่การอัดด้วยกลไกที่สามารถผลิตเชื้อเพลิงแท่งได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็งที่มีรูปแบบการทำงานด้วยกลไก Pulverizing ยังไม่มีการผลิตขึ้นภายในประเทศ ดังนั้น การศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรโดยใช้วิศวกรรมย้อนรอยจึงช่วยส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับนำไปใช้งานเพื่อการผลิตชีวมวลแข็งสำหรับเตาระบบแก๊สซิฟิเคชั่น ด้วยวัตถุดิบที่มาจากทั้งเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและกากน้ำเสียอุตสาหกรรม (Sludge) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพิ่มมูลค่าเถ้าถ่านที่ได้จากเตาระบบแก๊สซิฟิเคชั่นโดยการอัดให้อยู่ในรูปถ่านอัดแท่งได้อีกเช่นกัน

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 27/9/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates