เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    INVERTER แบบ PURE SINE WAVE ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์  อ่าน :   1,916 
ชื่อเจ้าของ :  บ.โซล่าเพาเวอร์เทคโนโลยี,สมาคมเครื่องจักรกลไทย,NECTEC,สมาคมสมองกลฝังตัวไทย    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (169 votes cast)

คำอธิบาย :
แนวคิดของ grid connected อินเวอร์เตอร์ ก็คือการส่งพลังงานเข้าสายส่งของการไฟฟ้าซึ่งการทำลักษณะดังกล่าวจะเหมือนกับการฝากพลังงานไว้กับธนาคารขนาดใหญ่ เมื่อพลังงานทดแทนยังไม่มีความต้องการใช้ก็ส่งเข้าระบบสายส่ง เมื่อมีความต้องการใช้ก็ดึงจากระบบมาใช้ และเมื่อผลิตได้น้อยกว่าที่ฝากไว้ก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้
เนื่องจากในปัจจุบัน อินเวอร์เตอร์มีต้นทุนสูงทำให้มีราคาแพง ดังนั้นแนวคิดในการออกแบบจึงพยามให้ต้นทุนในการผลิตถูกลงซึ่งจะทำให้ราคาขายถูกลงด้วยเช่นกัน

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates