เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องยนต์สเตอร์ลิงกำเนิดไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล  อ่าน :   2,140 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    อีเมล์ :   kksudara@k
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (125 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงเป็นเครื่องยนต์ที่มีชิ้นส่วนสำคัญเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้เครื่องยนต์ไม่ซับซ้อน มีขนาดกะทัดรัด มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูง และไร้มลพิษ ทำให้ลดปัญหาโลกร้อนและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเครื่องยนต์ การสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เป็นการสร้างเครื่องยนต์ต้นกำลังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการทำงานของเครื่องยนต์มีมลพิษที่ต่ำมากเพราะไม่มีการสันดาปภายในเครื่องยนต์ เพราะคุณลักษณะที่พิเศษของเครื่องยนต์คืออาศัยความร้อนจากแหล่งความร้อนหรือเชื้อเพลิงใดๆก็ได้ที่เพียงแต่ให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์ จึงเหมาะสมกับประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.234.191.202
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates