เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยขยะ และวัสดุเหลือใช้ขนาด 100 ตันต่อวัน  อ่าน :   2,502 
ชื่อเจ้าของ :  สมาคมเครื่องจักรกลไทยและบริษัท รอยัล มอเตอร์เวอร์ค จำกัด   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (190 votes cast)

คำอธิบาย :
จากการสำรวจตลาดของเครื่องย่อยขยะ และวัสดุเหลือใช้ในประเทศไทยนั้น การแข่งขันของตลาดยังมีไม่มากนัก และยังไม่มีเครื่องย่อยที่สามารถย่อยได้เอนกประสงค์ออกสู่ตลาดในประเทศไทย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็คือ หน่วยงานราชการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต่าง ๆ ที่มีปริมาณขยะชุมชน และเศษไม้มากมายที่เกิดจากการตกแต่งต้นไม้ของท้องถิ่น ดังนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาไม่มีที่ทิ้งฝังกลบมากเพียงพอ จึงส่งผลกระทบต่อชุมชน ทางหน่วยงานราชการจึงต้องการเครื่องย่อยขยะ และเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ขยะเหล่านี้ เช่น นำมาย่อยขยะเพื่อที่จะไปทำพลังงาน (ไฟฟ้า และน้ำมัน) หรือนำมาย่อยเศษไม้เพื่อให้มีขนาดเล็กลง นำเข้าเตาเผาทำเป็น RDF เพื่อทำเป็นพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถทำเป็นปุ๋ยหมัก และ Biogas ได้อีกด้วย ดังนั้นการพัฒนาเครื่องจักรนี้สามารถลดการนำเข้าเครื่องย่อยฯ จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates