เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องตัดครีบ ลบคม ฟันเฟือง   อ่าน :   1,260 
ชื่อเจ้าของ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท เอส ซี ซี เทค จากัด   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (190 votes cast)

คำอธิบาย :
เนื่องจากสภาพการผลิตชิ้นส่วนเฟือง เกียร์ เครื่องยนต์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่สูงขึ้น ซึ่งการใช้เครื่องจักรจากต่างประเทศในการผลิตและเครื่องจักรช่วย การผลิตที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นส่วนดังกล่าว ให้มีการใช้งานที่ทนทานแข็งแรงเป็นผลให้มีต้นทุนการผลิต ที่สูงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บริษัทเอส ซี ซีเทค จำกัด เห็น ความสำคัญของเครื่องจักรช่วยการผลิตมีความสำคัญต่อคุณภาพดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการผลิต และ ลดของเสียในการผลิตด้วย จุดสำคัญ คือการลดการนำเข้าจากต่างประเทศส่งเสริมให้มีการเครื่องจักรนี้ใน วงการอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดที่มีแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates