เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องจักรเป่าขวดพลาสติก พีอีทีและแม่พิมพ์พรีฟอร์ม พีอีที สำหรับขวด 10 ลิตร  อ่าน :   1,687 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันไทย – เยอรมันและบริษัท มหาธานีอุตสาหกรรม จำกัด   อีเมล์ :   songkran@g
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (184 votes cast)

คำอธิบาย :
เมื่อเทียบข้อดีข้อเสียกับขวดแก้ว หรือ ภาชนะอื่น ๆ ขวดพลาสติก PET มีความได้เปรียบในด้าน ความสะอาด ความสะดวกในการขนส่ง น้ำหนักของภาชนะเบา และใสเหมือนแก้ว แต่ว่าเครื่องจักรต่างประเทศที่สามารถผลิตนี้มีราคาที่สูงมาก เพื่อเป็นการทดแทนการนำเข้าเครื่องจักร และแม่พิมพ์จากต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องทำการวิจัย และพัฒนาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต ขวดพลาสติก PET ขนาดใหญ่

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.207.157.152
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates