เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องบรรจุหลอดพร้อมป้อนหลอดอัตโนมัติ   อ่าน :   1,226 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันไทย-เยอรมันและห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรแมค เทคโนโลยี   อีเมล์ :   pmith@true
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (189 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องบรรจุหลอดพร้อมป้อนหลอดอัตโนมัติ เป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในหลอด Plastic หรือ Laminate แล้วทำการผนึกซีลปลายหลอดและตัดปลายให้สวยงาม ขบวนการผลิตทั้งหมดจะดำเนินไปแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำหนดไว้ใน Good Manufacturing Practice (GMP) การใช้เครื่องจักรแบบอัตโนมัติจะเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของการผลิต ลดจำนวนคน และความซ้ำซ้อนในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความสะอาดและปลอดเชื้อมากยิ่งขึ้น

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 9/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.210.85.190
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates