เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็นผง โดยกรรมวิธีไอน้ำแรงดันสูงเพื่อผลิตเชื้อเพลิง  อ่าน :   1,836 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันไทย – เยอรมันและบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด   อีเมล์ :   ekasit.282
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (156 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับสำหรับแปรรูปของเสียจากขบวนการผลิตในการเกษตร โดยการใช้ ไอน้ำแรงดันสูง ( Steam Blasting Treatment ) ให้เป็นผง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นวัตถุดิบต้นน้ำสำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ หรือผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เป็นต้น

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 10/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates