เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องผสมน้ำยาสำหรับเครื่องฟอกเลือด (ไตเทียม)  อ่าน :   1,655 
ชื่อเจ้าของ :  บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด   อีเมล์ :   jrgear15@h
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (188 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องผสมน้ำยาสำหรับเครื่องฟอกเลือด (ไตเทียม) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การฟอกเลือดมีต้นทุนที่ต่ำลง โดยคาดหวังว่าเมื่อโครงการนี้บรรลุผลจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ของวัสดุสิ้นเปลือง คือ ค่าขนส่งสารละลายลดลง ซึ่งจะเป็นผลให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตโดยการ ฟอกเลือด มีต้นทุนที่ต่ำลงด้วย
จากการศึกษาเครื่องผสมน้ำยาสำหรับเครื่องฟอกเลือดที่มีใช้อยู่ จะใช้การควบคุมการทำงานโดยคนผสมอยู่ ซึ่งอาจจะทำให้ส่วนผสมไม่แน่นอน และอาจจะมีการปนเปื้อนได้ จึงมีแนวคิดในการออกแบบให้เป็นระบบอัตโนมัติ ให้ตัวเครื่องสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง สำหรับการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัตินี้ จะมีชุดรับคำสั่งการทำงาน และส่งคำสั่งไปยังชุดประมวณผล และสั่งให้เครื่องทำงานตามโปรแกรมการผสมที่ได้ตั้งเอาไว้

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.173.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates