เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โครงการเครื่องล้างตัวกรองสำหรับ การฟอกเลือด (ไตเทียม)   อ่าน :   2,206 
ชื่อเจ้าของ :  บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด   อีเมล์ :   jrgear15@h
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (168 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
พัฒนาสร้างเครื่องล้างตัวกรองสำหรับการฟอกเลือด (ไตเทียม) เพื่อนำมาใช้ในการล้างตัวกรองเลือดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากเครื่องล้างตัวกรองสำหรับการฟอกเลือดในปัจจุบันมีราคาสูงมาก และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน บางครั้งจึงจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ล้าง ทำให้การล้างนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้การฟอกเลือดมีต้นทุนที่ต่ำลง โดยการสร้างเครื่องล้างตัวกรองสำหรับการฟอกเลือด ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุสิ้นเปลืองในการฟอกเลือดลดลง นอกจากช่วยลดการนำเข้าตัวกรอง ยังเป็นผลให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต โดยการฟอกเลือด มีต้นทุนที่ต่ำลงอีกด้วย

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.173.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates