เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่อง Freeze Dryer เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม  อ่าน :   1,531 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,บ.เอ็น อาร์ อินดัสตรีส์ จำกัดและสภากาชาดไทย    อีเมล์ :   tistr@tist
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (181 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่อง Freeze Dry เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำแห้งด้วยความเย็นสูง ซึ่งต้องทำให้อุณหภูมิของเซรุ่มต่ำมากๆถึง -60oC แล้วจึงค่อยๆปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เพื่อให้การระเหิดของน้ำเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เป็นการรักษาคุณภาพของเซรุ่มให้คงที่ ทำให้ต้องใช้เวลานานมากถึง 5-6 วัน เพื่อรักษาคุณภาพของวัคซีนและเซรุ่ม โดยต้องมีระบบปิดฝาขวดอยู่ภายในเครื่อง เพื่อปิดผนึกขวดภายใต้ภาวะสุญญกาศ เพื่อป้องกันมิให้อากาศ และความชื้นเข้าไปทำลายวัคซีนและเซรุ่ม การพัฒนานี้จะทำให้เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่สำคัญอย่างยิ่ง และก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยสามารถลดการนำเข้าเครื่องจักร และวัคซีนจากต่างประเทศ ทำให้กำลังการผลิตวัคซีนในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการ มีผู้ชำนาญการเพียงพอที่จะซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเหล่านี้

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 9/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates