เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    มันเส้นคุณภาพ สะอาดได้มาตรฐาน พร้อมเสิร์ฟโรงงาน  อ่าน :   5,331 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (162 votes cast)

คำอธิบาย :

มันสำปะหลัง นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ แป้งมัน และเอทานอล เป็นต้น โดยการนำมันสำปะหลังไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เหล่านี้ จำเป็นต้องใช้มันสำปะหลังที่ สะอาด ได้มาตรฐานตามที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นมันเส้น สำหรับใช้งานต่อไป
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด จึงได้พัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตมันเส้นคุณภาพสูง เนื่องจากพบว่า กระบวนการผลิตมันเส้นในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรฐาน เช่น ในกระบวนการส่งหัวมันสำปะหลังเข้าสู่โรงงาน ยังมีเศษดิน ทราย ติดมาด้วย โดยที่ไม่มีการล้างและปอกเปลือกก่อน ทั้งนี้ ชุดเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้น จะนำมาใช้เพื่อทำความสะอาดหัวมัน ซึ่งประกอบด้วย เครื่องขัดหัวมัน สำหรับขัดเศษดิน ทราย รวมทั้งปอกเปลือกหัวมันออก และเครื่องล้างหัวมัน สำหรับล้างเศษผงที่ยังติดอยู่กับหัวมันที่ผ่านการขัดแล้ว
 


ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates