เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ปั้นจั่นแบบ Derrick Crane ขนาด 3.5 ตัน  อ่าน :   2,561 
ชื่อเจ้าของ :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (169 votes cast)

คำอธิบาย :
การยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างอาคาร หรือติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ในที่สูง จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลที่เรียกว่า ปั้นจั่น ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ปั้นจั่นเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ แต่ไม่สามารถยกวัสดุได้เกิน 50 เมตร ปั้นจั่นแบบหอสูง ที่สามารถเพิ่มระดับความสูงของปั้นจั่นได้ สามารถหมุนได้รอบตัว แต่ข้อเสียคือ มีน้ำหนักมากไม่สามารถรื้อถอนได้โดยง่าย ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงร่วมกับ บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด วิจัยและพัฒนาปั้นจั่นที่สามารถติดตั้งและรื้อถอนได้ง่าย สามารถถอดแยกส่วนประกอบให้เล็กลงเพื่อสะดวกในการขนย้ายได้โดยเครื่องจักรขนาดเล็ก ปั้นจั่นประเภทนี้เรียกว่า ปั้นจั่นแบบ Derrick Crane ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยประเทศไทยต้องนำเข้าเครื่องจักรดังกล่าวจากต่างประเทศ เนื่องจากยังไม่มีการผลิตในประเทศ

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [9/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.204.56.97
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates