เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ชุมชนต้นแบบ ข้าวไร้ของเสีย  อ่าน :   2,628 
ชื่อเจ้าของ :  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์วิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (190 votes cast)

คำอธิบาย :

ชุมชนบ้านเกาะกลางเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งตำบลคลองประสงค์ มีลักษณะที่คล้ายเกาะตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำกระบี่หรือทางฝั่งตะวันออก ของเทศบาลเมือง ทิศใต้ติดอยู่ปากอ่าว ส่วนทิศตะวันตกติดอยู่เขตตำบลเหนือคลอง พื้นดินของบ้านเกาะกลางเป็นดินเค็ม แต่จริง ๆ แล้ว แผ่นดินกลางทะเลที่ดินมีสภาพเค็มหรือกร่อยนั้น กลับคล้ายกับดินแดนแห่งข้าวแถบทุ่งกุลาร้องไห้ของอีสาน ซึ่งข้าวที่ได้มักมีเนื้อนุ่มหอม จากที่นาล่ม ข้าวดั้งเดิมหายสูญ คนเกาะกลางทดลองปลูกพันธุ์ข้าวเลื่องชื่ออย่างข้าวสังข์หยด ด้วยดินอันอุดม การถ่ายเทของน้ำ ทั้งจืดและเค็ม ผืนนานับหมื่นไร่กลับหอมหวาน "กลายเป็นว่าชาวบ้านมีแรงใจจะทำนาต่อครับ ข้าวสังข์หยดส่งออกเป็นรายได้หลักของคนทำนา ข้าวพื้นเมืองก็ฟื้นฟู ปลูกกิน"
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนการผลิตข้าวพื้นเมือง จนกลายเป็น ชุมชนต้นแบบ..ข้าวไร้ของเสีย


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.210.85.190
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates