เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก  อ่าน :   7,373 
ชื่อเจ้าของ :  สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ บริษัท ครีเอท อินโนเวชั่น จำกัด    อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (203 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ บริษัท ครีเอท อินโนเวชั่น จำกัด ได้มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อใช้ในการนำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาแปรรูป โดยศึกษาเครื่องจักรแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมันของประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น และอังกฤษ ซึ่งในประเทศเหล่านี้มีระบบการแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมันเพื่อการใช้งาน การสร้างเครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซิส โดยพิจารณาถึงปริมาณการผลิต คุณภาพผลผลิตความสะดวกเหมาะสมในการใช้งาน อีกทั้งราคาก็คุ้มกับคุณภาพของพลังงานที่ผลิตได้ และช่วยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น โดยมีกระบวนการดังนี้ นำขยะพลาสติกมาย่อย และแยกสิ่งสกปรกออกไปให้มากที่สุด รวมทั้งอบแห้ง จากนั้น จึงนำไปผ่านระบบให้ความร้อนก่อนป้อนเข้าสู่ Pyrolysis Reactor และนำก๊าซจากการไพโรไลซิสไปเข้าระบบควบแน่นเพื่อแยกน้ำมัน ส่วนก๊าซที่ไม่กลั่นตัวนำเข้าสู่เตาเพื่อให้ความร้อนแก่ระบบต่อไป

ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.173.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates