เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กระบวนการรีไซเคิลลำไย เปลี่ยนความหวานเป็นพลังงานชีวมวล  อ่าน :   1,711 
ชื่อเจ้าของ :  ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท ฟาร์มา แอนด์ เอนเนอยี่ จำกัด   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (91 votes cast)

คำอธิบาย :

ลำไยอบแห้งปี 2546/2547 ปริมาณกว่า 46,800 ตัน ซึ่งตกค้างอยู่ในโกดังเก็บสินค้า 60 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง กระทั่งอยู่ในสภาพเสียหาย ไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้อีก หากนำไปทำลายด้วยวิธีการเผาหรือฝังกลบ นอกจากจะใช้งบประมาณจำนวนมากแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แนวความคิดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการแก้ไขปัญหา คือ การนำลำไยค้างสต๊อกมารีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยใช้เครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอย ได้แก่ เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง, เครื่องอัดแท่งชีวมวลและชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ ขั้นตอนการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อกเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates