เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    หมากเม่า  อ่าน :   1,329 
ชื่อเจ้าของ :  น.ส.สุดารัตน์ สกุลคู   อีเมล์ :   ksudarath.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 042-772393
เว็ปไซต์  http://clinictech.skc.rmuti.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (151 votes cast)

คำอธิบาย :

หมู่บ้านโนนหัวช้าง ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีสภาพพื้นที่ และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นเม่า จึงมีต้นเม่าที่ปลูกในพื้นที่หมู่บ้านจำนวนมาก และมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เม่าอยู่ในพื้นที่ถึง 4 โรงงาน และหนึ่งในนั้นคือ สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสกลนครในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ำผลไม้ และไวน์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ และไวน์ สำหรับชุมชน ดังนั้น การพัฒนาหมู่บ้านโนนหัวช้างเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงตรงกับความต้องการของชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมศักยภาพการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านอาหารเครื่องดื่ม ยา และ เครื่องสำอาง การพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ยั่งยืนในชุมชน เพื่อก่อเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates