เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การแปรรูปไผ่แบบครบวงจร  อ่าน :   1,865 
ชื่อเจ้าของ :  อ.จงรัก ดวงทอง   อีเมล์ :   jongruk_dt
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-411096 ต่อ 1788
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.uru.ac.th/resouce/index.php
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (136 votes cast)

คำอธิบาย :
จากศักยภาพความพร้อม ความเข้มแข็งของประชาชนบ้านหมีน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงได้กำหนดเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ชื่อหมู่บ้านปลูกไผ่ เพื่อแปรรูปแบบครบวงจรทางวิทยาศาสตร์บ้านน้ำหมีน้อย ผลิตภัณฑ์จากไผ่ เช่น เครื่องจักสาน ข้าวเกรียบหน่อไม้ เป็นต้น โดยดำเนินการศึกษาดูงานกลุ่มผู้ปลูกไผ่ อบรมและศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูป รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ในโอกาสต่อไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่น

เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 8/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 54.234.191.202
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates