เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเผือก  อ่าน :   1,434 
ชื่อเจ้าของ :  นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์, นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี, นายสุนทร คำพินิจ, ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ   อีเมล์ :   tian_tian2
ชื่อหน่วยงาน :   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2218-7566, 0-2218-7574
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.sc.chula.ac.th/
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (175 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก เป็นการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้เผือกปาด ซึ่งมีราคาตกต่ำในท้องถิ่น นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายรสชาติ แต่ยังคงลักษณะการเป็นเผือกหอม ที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี อาทิเช่น แป้งเผือก เผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปี๊ยะหิมะเผือก ซาลาเปาไส้เผือก กะหรี่พัฟพ์ไส้เผือก เมี่ยงเผือก เม็ดขนุนเผือก ฯลฯ


เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.107.249
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates